Chính sách bảo mật thông tin

  • Thông tin cá nhân/doanh nghiệp của khách hàng tại HECKLER được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin.
  • Việc thu thập và sử dụng thông tin của các khách hàng vào mục đích khác chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân/doanh nghiệp của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin mua hàng online, mua hàng trực tiếp của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại HECKLER Việt Nam.