Tuyển dụng

Nhân Viên Kỹ Thuật Nhôm Kính

Mô tả công việc Thiết kế, bóc tách khối lượng, dự toán, tính giá, lập [...]